Libresse en Oxfam Novib zorgen voor studiebeurzen en maandverband in Soedan


Tork Helpt nieuwsbrief 3

Download de nieuwsbrief. [PDF] Nieuwsbrief


Global Handwashing Day 2011

Was vaker je handen en voorkom besmetting!

Op Global Handwashing Day wordt in 80 landen wereldwijd actie gevoerd, opdat meer mensen en kinderen hun handen gaan wassen en talloze gevallen van besmetting vermeden kunnen worden. Dit is een noodzaak, omdat in Zuid-Soedan één op de zeven kinderen voor zijn of haar vijfde verjaardag sterft en dit vooral te wijten is aan slechte hygiënische omstandigheden. In ons land gaat het niet meteen om ernstige sterfgevallen, maar dringt het verbeteren van de handhygiëne wel ziekten terug. Uit onderzoek blijkt dat 15% van de bevolking vaak bezorgd is een ziekte op te lopen door gebrekkige hygiëne, en dat is zeker ook iets waar wij ons zorgen om maken.

Om het onderwerp onder de aandacht te brengen, organiseert Tork in de week van Global Handwashing Day een workshop zeepjes maken voor de kinderafdeling van een groot ziekenhuis, zowel in België als in Nederland. Tijdens deze workshop leren de kinderen niet alleen zelf zeepjes maken, maar krijgen ze ook extra informatie over (hand)hygiëne.

Gezondheidsposten in Zuid-Soedan

Vorig jaar richtte het project zich op scholen, dit jaar op het verbeteren van hygiëne in zorginstellingen in Zuid-Soedan, die de basisvoorzieningen veelal ontberen. Handen wassen is voor medewerkers van de gezondheidsposten extra belangrijk om besmettingen te voorkomen. Daarom zetten Tork en Oxfam-Solidariteit zich in om deze gezondheidsposten van zeep en installaties voor schoon water te voorzien. Ook dit jaar kunt u weer actie ondernemen om geld in te zamelen voor de kinderen in Zuid-Soedan.

Kinderen

Help de kinderen in Zuid-Soedan


- 1 op de 7 kinderen sterft hier voor het 5e levensjaar, diarree is een van de hoofdoorzaken.

- Slechts 50% van de kinderen krijgt een minimum aan onderwijs waarvan maar 1,9% de lagere school helemaal afmaakt.

Om de inwoners van Mundri in Zuid-Soedan te kunnen helpen is het noodzakelijk eerst de kindersterfte en scholingsachterstand aan te pakken: kinderen vormen de basis voor een betere toekomst voor iedereen.

Hygiëne

Betere hygiëne helpt direct

Als specialist op het gebied van hygiëne zal Tork zich vooral bezighouden met het leveren van goede handenwasfaciliteiten. De hoofdoorzaak van kindersterfte in Zuid-Soedan is diarree. Diverse onderzoeken tonen aan dat besmette handen een hoofdrol spelen in het overdragen van bacteriën en ziektes. Het eenvoudig kunnen wassen van de handen met zeep neemt een groot deel van dit risico weg.

Help ook mee


Met uw hulp kunnen we nog meer schoolkinderen in Zuid-Soedan helpen aan betere hygiëne! U kunt aan uw werknemers en klanten laten zien dat u investeert in dit project en de schoolkinderen in Mundri een kans biedt en op een beter leven.

Bekijk hier welke leuke cadeaus en sponsorpakketten Tork en Oxfam-Solidariteit u aanbieden!

  • Webfilm
  • Kinderen
  • Hygiëne
  • Help ook mee!
Tork & Oxfam-Solidariteit werken de komende drie jaar samen zodat voor o.a. 22.000 schoolkinderen in Mundri handhygiëne mogelijk wordt gemaakt. Met uw hulp kunnen nog veel meer kinderen worden geholpen. Er zijn verschillende leuke cadeaus en sponsormogelijkheden om mee te helpen.
Lees hier hoe ook uw bedrijf dit project kan steunen.

Zij helpen ook:


Reining OVV Hospilux medeco - for better care Materne Dormal King Belgium Global Handwashing Day